top of page

A Pioneering VR-Tech Solution 

to Boost Empathy in Healthcare

vr doctor_edited.jpg

חברת OtheReality מתמחה בקידום גיוון והכללה באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה. כפי שנמצא במחקרים רבים, למציאות מדומה (Virtual Reality, VR) יש כוח מיוחד שאין לאף טכנולוגיה אחרת. כשחובשים את קסדת ה-VR, אנו מתנתקים מהעולם הפיזי שלנו ומועתקים לעולם של אדם אחר. מסע האמפתיה שלנו ממנף את הכוח הייחודי של הטכנולוגיה, ומאפשר ללכת בנעליו של האחר, ועל -ידי כך להעצים את רמת האמפתיה של המשתמש ולהגביר את ההבנה כלפי אנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות. 

מסעות האמפתיה שלנו: ללכת בנעליו של האחר

בשיתוף עם תקווה ישראלית באקדמיה, פיתחה OtheReality שני מסעות אמפתיה, המטפלים באופן ישיר בסוגיות של גיוון והכלה באקדמיה באמצעות חוויות של סטודנטים בקמפוס:
א. בחווית המציאות המדומה הראשונה רואים את העולם מבעד לעיניו של אחמד, סטודנט ערבי, בספריית האוניברסיטה, הפוגש בחבריו ללימודים ובאנשי הספרייה;
ב. בחוויה השנייה הולכים בנעליה של רחל, סטודנטית בת הקהילה האתיופית, במזכירות המחלקה, שם היא פוגשת במרצים שלה, ברכזת המחלקה ובחבריה ללימודים.

החוויות מבוססות על מחקר מעמיק (קבוצות מיקוד וראיונות), ששימש כדי לבנות תסריט מדויק המפרק נקודות, בהן חווים הסטודנטים מיקרו-אגרסיות, אפליה וגזענות סמויה וגלויה. הפיתוח נעשה על-ידי פרופ' מוטי נייגר (מייסד  OtheReality). חוויות המציאות המדומה משמשות בסיס מצוין לדיון המתייחס למכלול ההיבטים של האמפטיה: הצדדים הרגשיים (מה הרגשתי בתור הדמות של הסטודנט.ית), האספקטים
הקוגניטיביים (מה חשבתי על הסיטואציה ועל התנהגות של המשתתפים השונים בה; איך אני מבין אותה כאיש/אשת סגל באקדמיה) והמשמעויות המוטיבציוניות (כיצד ניתן ליישם את הנלמד בסביבת העבודה שלי). 

WORKSHOP3.jpg

אז איך זה עובד?

את הסדנה הקבוצתי ת ניתן לקיים בשני אופנים: 

א. סדנה קבוצתית (כשעתיים, עד 20 משתתפים בקבוצה) הכוללת שימוש בשני מסעות האמפתיה באמצעות 
מציאות מדומה ע"י מנחים מטעם OtheReality.
ב. הכשרת מנחים מטעם המוסד האקדמי להעברת הסדנאות ושימוש בטכנולוגיה. במודל זה יקבל
המוסד האקדמי רישיון שימוש בפלטפורמת OtheReality וירכוש בעצמו סט של 20 משקפי פלסטיק.


מסעות האמפתיה אלו נמצאים בשימוש של מספר מוסדות אקדמיים בארץ (כמו אונ' בר-אילן, האונ' העברית, אונ' חיפה) וזוכים להצלחה רבה. רכזות התוכנית מדווחות כי מעבר להתלהבות שמעוררת הטכנולוגיה החדשנית, השימוש ב- VR מאפשר לדון לעומק מתוך מקום רגשי עמוק בגוונים של סיטואציות חברתיות, ולהגיע למסקנות אופרטיביות לגבי היומיום של המשתתפים. 

אשמח לעזור לכן לגוון - yotvat@othereality.com

WORKSHOP3.jpg
bottom of page